תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

963

אשכול שומרון

אריאל

דרך הציונות/מבצע חירם

אריאל

ביה''ס אור זבולון/הנגב
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  65258
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  65259
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  65260
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63230
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63231
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63234
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  63239
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  63244
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  63246
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  65265
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

דרך הציונות/מבצע חירם

אריאל

ביום

23/06/2024