תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

130

אשכול שומרון

שומרון

מחסום

רעננה

מסוף רעננה/רציפים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63110
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63107
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  37074
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  36064
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  36074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  36561
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  37036
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  37034
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  37031
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  37030
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  37028
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  37019
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  37018
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  37269
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מחסום

שומרון

ביום

23/06/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר