תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

151

אשכול שומרון

כפר סבא

בן יהודה/דרך הפועל

צופים

ערבי הנחל/הדס
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  37115
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37051
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  37048
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  37044
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  35995
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  37047
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  39717
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  34178
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  34864
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  35731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  35730
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  37674
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  32733
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  60398
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63174
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בן יהודה/דרך הפועל

כפר סבא

ביום

01/12/2022