תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

185

אשכול שומרון

עץ אפרים

בית כנסת עץ אפריים/החרוב

פתח תקווה

מסוף חרש
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63169
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63168
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  61452
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63582
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63583
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63592
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63114
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  65283
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63130
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63132
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  65235
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  65236
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63166
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63135
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  65284
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63127
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  65237
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  65234
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63584
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  65285
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63133
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63134
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  61455
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63131
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63128
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  39705
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  39684
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  38242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  31732
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  38303
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  35471
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  31291
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  32271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  32277
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  32259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  32260
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  32299
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  32454
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  31314
  שם תחנה
  הורדה בלבד