תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

185

אשכול שומרון

פתח תקווה

מסוף משה ארנס/רציפים

עץ אפרים

בית כנסת עץ אפריים/החרוב
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  33599
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  32800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  32399
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  32403
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  37545
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63130
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63132
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  65235
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  65236
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63166
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63135
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  65284
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63127
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  65237
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  65234
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63584
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  65285
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63133
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63134
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63131
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63129
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  65282
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63115
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63582
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  61451
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63167
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63585
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  63169
  שם תחנה
  הורדה בלבד