תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

186

אשכול שומרון

אריאל

פארק תעשיות אריאל מערב/ש.ג. כניסה

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63125
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63993
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63994
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63995
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63126
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  39705
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  39684
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  38242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  31732
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  38303
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  32409
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  39628
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  35373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  32271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  32277
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  32259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  32260
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  37655
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  26583
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  27059
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  21730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  21500
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  21470
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  21654
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  21189
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  21705
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  21472
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  21675
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  20143
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  22947
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  23013
  שם תחנה
  הורדה בלבד