תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

188

פרוזדור ירושלים

ירושלים

היכל המשפט/אבא אבן

עין ראפה

עין ראפה א
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1106
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5200
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  5603
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5571
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  5568
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  5566
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5569
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  5567
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  5564
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  5561
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

היכל המשפט/אבא אבן

ירושלים

ביום

23/06/2024