תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

189

אשכול שומרון

עמנואל

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

בני ברק

אזור התעשייה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63298
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63295
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63286
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63300
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63290
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63294
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63304
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  61043
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63306
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63313
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63214
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63199
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63190
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63189
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63184
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63182
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63183
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63589
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63587
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63110
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63171
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63107
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  32014
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  32015
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  39707
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  39705
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  39684
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  38242
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  31732
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  38303
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  32409
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  39628
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  35373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  32271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  32277
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  32259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  32260
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  37655
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  26583
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  27059
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 48
  מס׳ תחנה
  21730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 49
  מס׳ תחנה
  21365
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 50
  מס׳ תחנה
  21500
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 51
  מס׳ תחנה
  21230
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 52
  מס׳ תחנה
  21165
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 53
  מס׳ תחנה
  21747
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 54
  מס׳ תחנה
  20164
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

עמנואל

ביום

23/06/2024