תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

189

אשכול שומרון

בני ברק

אזור התעשייה

עמנואל

'חת''ם סופר ה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  20163
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  21666
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  22273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21684
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  26416
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  26544
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  27063
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  36553
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  32274
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  37662
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  32408
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  32569
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  32024
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  32017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  63108
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  63170
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63588
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  61211
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63185
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  65287
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  65288
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  65289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63188
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63191
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  65268
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63200
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  63213
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  63314
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  63305
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 42
  מס׳ תחנה
  61033
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 43
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 44
  מס׳ תחנה
  63292
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 45
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 46
  מס׳ תחנה
  61034
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 47
  מס׳ תחנה
  63288
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 48
  מס׳ תחנה
  63287
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 49
  מס׳ תחנה
  63285
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 50
  מס׳ תחנה
  63296
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 51
  מס׳ תחנה
  63297
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 52
  מס׳ תחנה
  63301
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

אזור התעשייה

בני ברק

ביום

21/07/2024
חלופה 189-21 : בני ברק/ אזור התעשייה - עמנואל (דרך קרני שומרון)