תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

275

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

נתניה

ת. מרכזית נתניה/הורדה
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63413
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63236
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63400
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63437
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63410
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63098
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63424
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63401
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63221
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63219
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63230
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63231
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63234
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63235
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63415
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63408
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63402
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63407
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63416
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63420
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63418
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63422
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63421
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  39686
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  37169
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  34144
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  37170
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  37178
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  37269
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  33711
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  36472
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  30316
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  30345
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 48
  מס׳ תחנה
  30357
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 49
  מס׳ תחנה
  30324
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 50
  מס׳ תחנה
  30271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 51
  מס׳ תחנה
  39524
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 52
  מס׳ תחנה
  39247
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 53
  מס׳ תחנה
  39273
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 54
  מס׳ תחנה
  39522
  שם תחנה
  הורדה בלבד