תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

285

אשכול שומרון

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

עץ אפרים

הארז/החרוב1
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  22955
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  23016
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  23017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  23014
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  21764
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  27010
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  28665
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  21644
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  21195
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  21540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  22980
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  27063
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  36553
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  32274
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  32800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  32399
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  32403
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  37545
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  39707
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  32600
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  32696
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  32697
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  32601
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  32602
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  39660
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  65291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 42
  מס׳ תחנה
  65241
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 43
  מס׳ תחנה
  63099
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 44
  מס׳ תחנה
  39714
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 45
  מס׳ תחנה
  39715
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 46
  מס׳ תחנה
  39716
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 47
  מס׳ תחנה
  63104
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 48
  מס׳ תחנה
  63106
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 49
  מס׳ תחנה
  63105
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 50
  מס׳ תחנה
  63103
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 51
  מס׳ תחנה
  63100
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 52
  מס׳ תחנה
  63102
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 53
  מס׳ תחנה
  63101
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 54
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 55
  מס׳ תחנה
  63130
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 56
  מס׳ תחנה
  63132
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 57
  מס׳ תחנה
  63166
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 58
  מס׳ תחנה
  63135
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 59
  מס׳ תחנה
  65284
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 60
  מס׳ תחנה
  63127
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 61
  מס׳ תחנה
  65285
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 62
  מס׳ תחנה
  63133
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 63
  מס׳ תחנה
  63134
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 64
  מס׳ תחנה
  63131
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 65
  מס׳ תחנה
  63129
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 66
  מס׳ תחנה
  65282
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 67
  מס׳ תחנה
  63115
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 68
  מס׳ תחנה
  61451
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 69
  מס׳ תחנה
  63167
  שם תחנה
  הורדה בלבד