תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

285

אשכול שומרון

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

אריאל

פארק תעשיות אריאל מערב/ש.ג. יציאה
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  22955
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  23016
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  23017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  23014
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  21764
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  27010
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  28665
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  21644
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  21195
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  21540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  22980
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  27063
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  36553
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  32274
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  32800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  32399
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  32403
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  37545
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  32600
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  32696
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  32697
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  32601
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  32602
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  39660
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  63125
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  63993
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  63994
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 42
  מס׳ תחנה
  63995
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 43
  מס׳ תחנה
  63126
  שם תחנה
  הורדה בלבד