תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

288

אשכול שומרון

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  22955
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  23016
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  23017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  23014
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  21764
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  27010
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  28665
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  21644
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  21195
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  21540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  22980
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  26544
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  27063
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  37789
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  63426
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  63433
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  63232
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  63239
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  63244
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  63243
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  63246
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  63247
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  63249
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  63442
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  60945
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  63259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  63260
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  63269
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  60396
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  63425
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  63097
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  63267
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 48
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 49
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 50
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 51
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

תל אביב יפו

ביום

21/07/2024