תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

437

אשכול שומרון

נופים

הדקל/סובה

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63590
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63198
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63208
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63197
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63283
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63282
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63435
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63408
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63402
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  63407
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  63416
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63420
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  63418
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  39751
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  27084
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  20165
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  27059
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  21730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  21500
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  21470
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  21654
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  26241
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  21705
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  21472
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  20726
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  20753
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  23013
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

הדקל/סובה

נופים

ביום

23/06/2024