תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

440

אשכול שומרון

נתניה

ת. מרכזית נתניה/רציפים

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  30136
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  39274
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  39246
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  30254
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  30283
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  30337
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  37800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  30601
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  30617
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  30696
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  65281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63215
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63216
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63217
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63218
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  61248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63220
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  61309
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  61299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63222
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63223
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63224
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63381
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63380
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  65293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63591
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63316
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63319
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63321
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63324
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63328
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63330
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63333
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  61250
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63332
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63331
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63329
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63327
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  63320
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  63318
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  63323
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 42
  מס׳ תחנה
  60608
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 43
  מס׳ תחנה
  63208
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 44
  מס׳ תחנה
  63283
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 45
  מס׳ תחנה
  63281
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 46
  מס׳ תחנה
  63282
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 47
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 48
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 49
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 50
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 51
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 52
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 53
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 54
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 55
  מס׳ תחנה
  63442
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 56
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 57
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 58
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 59
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. מרכזית נתניה/רציפים

נתניה

ביום

21/07/2024