תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

481

אשכול שומרון

כפר סבא

ויצמן / תל חי

אלפי מנשה

תבור/סמטת תבור
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  30005
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  33563
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  33562
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63445
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63153
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ויצמן / תל חי

כפר סבא

ביום

01/12/2022
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר