תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

499

אשכול שומרון

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

שומרון

צומת תפוח
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  22955
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  23016
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  23017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  21221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  23014
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  21764
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  27010
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  28665
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  21644
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  21195
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  21540
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  22980
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  26544
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  21161
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37789
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  65365
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63342
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

תל אביב יפו

ביום

23/06/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר