תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

600

פרוזדור ירושלים

ירושלים

היכל המשפט/אבא אבן

בית שמש

שדרות האמוראים/תלמוד ירושלמי
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1106
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5200
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  1559
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  401
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  5197
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  674
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  5202
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5196
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  5191
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  6217
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  1325
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  1449
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  1447
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  1442
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  1695
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  1696
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  1632
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

היכל המשפט/אבא אבן

ירושלים

ביום

23/06/2024