תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

626

פרוזדור ירושלים

ירושלים

ת. רכבת מלחה/מודעי

בית שמש

זכריה הנביא/נריה הנביא
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  5853
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  202
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  3289
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  2782
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  548
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  1735
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  227
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  2760
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  1037
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  5393
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  5388
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5336
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5328
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  1133
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  5309
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5654
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  5346
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  5304
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  401
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  5197
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  5202
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  5196
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  5191
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  1325
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. רכבת מלחה/מודעי

ירושלים

ביום

21/07/2024