תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

630

פרוזדור ירושלים

ירושלים

היכל המשפט/אבא אבן

בית שמש

זכריה הנביא/נריה הנביא
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1106
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  3289
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  2782
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  5644
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  5593
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  931
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  5591
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  5589
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  5494
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  6188
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  5659
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  5429
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  5374
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  5357
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  5356
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  572
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  5341
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  5304
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  670
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  6204
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  546
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  1125
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  1559
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  401
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  5197
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  674
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  5202
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  5196
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  5191
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  1325
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

היכל המשפט/אבא אבן

ירושלים

ביום

23/06/2024
חלופה 630-13 : י"ם/ מלחה - בית שמש/ זכריה הנביא