תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

100

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

ראש העין

ת. רכבת ראש העין צפון
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

01/12/2022