תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

161

אשכול שומרון

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים

מעלה אפרים

מחנה אפיק