תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

181

אשכול שומרון

קדומים

גני ילדים/היובל

פתח תקווה

עמל/שלמה מיכאליס
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63334
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63332
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63331
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63329
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63327
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63320
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63318
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63315
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63214
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63206
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63199
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63190
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63189
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63184
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63182
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63183
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63589
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63587
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63110
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63107
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  37074
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  37153
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  39684
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  38242
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  31732
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  38303
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  32409
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  39628
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  32360
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  35373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  32271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  32277
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  32259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  32488
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

גני ילדים/היובל

קדומים

ביום

21/07/2024