תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

181

אשכול שומרון

פתח תקווה

החרש/עמל

קדומים

גני ילדים/היובל
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  34934
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  31599
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  32270
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  32267
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  31366
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  32269
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  32266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  36899
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  37662
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  32408
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  39686
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37178
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  37135
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  37017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  37020
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  37027
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  39690
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  37032
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  37033
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  39699
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  37041
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  37047
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  39717
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  63108
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63170
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63588
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  61211
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63185
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  65287
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  65288
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  65289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  63188
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  63191
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  63200
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  63213
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 42
  מס׳ תחנה
  63316
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 43
  מס׳ תחנה
  63319
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 44
  מס׳ תחנה
  63321
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 45
  מס׳ תחנה
  63324
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 46
  מס׳ תחנה
  63328
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 47
  מס׳ תחנה
  63330
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 48
  מס׳ תחנה
  63333
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 49
  מס׳ תחנה
  61250
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 50
  מס׳ תחנה
  63334
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

החרש/עמל

פתח תקווה

ביום

14/04/2024