תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

184

אשכול שומרון

פתח תקווה

מסוף משה ארנס/רציפים

פתח תקווה

מסוף משה ארנס/הורדה
למסלול החד כיווני
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  33599
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  32800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  32399
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  32403
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  37545
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  38243
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  31731
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  37168
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  39685
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  39661
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  65291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  65241
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63099
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  39714
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  39715
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  39716
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63104
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63106
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63105
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63103
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63100
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63102
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  65292
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63998
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  65243
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  65244
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  65245
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63453
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63997
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  65452
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63101
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  39705
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  39684
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  38242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 39
  מס׳ תחנה
  31732
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 40
  מס׳ תחנה
  38303
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 41
  מס׳ תחנה
  32397
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  35471
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  38137
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 44
  מס׳ תחנה
  37332
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 45
  מס׳ תחנה
  33607
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 46
  מס׳ תחנה
  33598
  שם תחנה
  הורדה בלבד