תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

188

אשכול שומרון

קדומים

היובל/הגיתית

תל אביב יפו

ת. רכבת תל אביב סבידור/על פרשת דרכים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63332
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63331
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63329
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63327
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63320
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63318
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63323
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  60608
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63315
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63214
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63199
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63190
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63189
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63183
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63589
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63587
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63110
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63107
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  32014
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  32015
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  32052
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  39705
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  39684
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  38242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  31732
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  38303
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  32409
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  39628
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  35373
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  32271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  32277
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  32259
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  27059
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  21730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  21500
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  21470
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  21654
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  26241
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  21139
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

היובל/הגיתית

קדומים

ביום

23/06/2024