תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

230

אשכול שומרון

שבי שומרון

מגרש ספורט

נתניה

איקאה/שדרות גיבורי ישראל
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63381
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63380
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  65293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63591
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63222
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63223
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63224
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63215
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63216
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63217
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63218
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  61248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63220
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  61309
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  61299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  65280
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  30777
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  30762
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  37900
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  37901
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  37911
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  30734
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  30590
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  39730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  30357
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  30856
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  39177
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  39170
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  39167
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  39115
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש ספורט

שבי שומרון

ביום

23/06/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר