תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

251

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

מעלה אדומים

קניון אדומים
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63266
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  60499
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  60792
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  61152
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  60826
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5905
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  3014
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  60884
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  60885
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63488
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  60879
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

23/06/2024