תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

251

אשכול שומרון

מעלה אדומים

קניון אדומים

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  60867
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  61163
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  60868
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  60878
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  2806
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  2566
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  3022
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  60792
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63267
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

קניון אדומים

מעלה אדומים

ביום

01/12/2022