תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

294

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

רחובות

ת. מרכזית רחובות/הורדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  31492
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  36049
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  31499
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  31579
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  31283
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  31580
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  31349
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  37626
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  31753
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  37625
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  37634
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  32250
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  32252
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  32253
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  32254
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  35232
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  38923
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 26
  מס׳ תחנה
  32973
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  31245
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  31246
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  35386
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  31099
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  33075
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

23/06/2024