תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

294

אשכול שומרון

רחובות

ת. מרכזית רחובות/רציפים

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  31100
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  32115
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  32116
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  32117
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  34230
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  34231
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  33581
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  38919
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  31327
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  31328
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  31329
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  33322
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  37792
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  33326
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  37644
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  37624
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  37506
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  31342
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  34942
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  38144
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  38165
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  38174
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  31430
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  33736
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  39660
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. מרכזית רחובות/רציפים

רחובות

ביום

01/12/2022