תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

390

אשכול שומרון

עמנואל

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

מודיעין עילית

מסילת ישרים/דרך קרית ספר
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63298
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63299
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63286
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63289
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63300
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63290
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63291
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  63294
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  63304
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  61043
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  63306
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  63282
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  34719
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  32571
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  32013
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  32016
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  32011
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  38585
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  35537
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  38527
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  35558
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  35568
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  35526
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  35517
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 27
  מס׳ תחנה
  35109
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 28
  מס׳ תחנה
  35078
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  35079
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  35080
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  35081
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  30078
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  34075
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  34076
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  33739
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  60352
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  60294
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  65386
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  63988
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

עמנואל

ביום

23/06/2024