תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

390

אשכול שומרון

מודיעין עילית

מסילת ישרים/מסוף

עמנואל

מרכז מסחרי/חת''ם סופר
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  65138
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  60290
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  60292
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  34017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  30077
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  34018
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  34019
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  34020
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  34021
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  33664
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  35518
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  35569
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  35560
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  38530
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  38525
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  35538
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  32710
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63431
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63284
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63303
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63314
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63305
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  61033
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63292
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  61034
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63288
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  61035
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63300
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63302
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63298
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63295
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63299
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מסילת ישרים/מסוף

מודיעין עילית

ביום

01/12/2022