תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

150

אשכול שומרון

עמנואל

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

נתניה

מסוף עין התכלת/הורדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63302
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63298
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63295
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63286
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63300
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63290
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63291
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63294
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63304
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  61043
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63306
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63313
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63214
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63205
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63203
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63201
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63204
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63206
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63199
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63192
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63190
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63189
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63184
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63182
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63589
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63179
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63181
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  60398
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63174
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  30768
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  30734
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  30672
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  39730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  30515
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  30357
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  30324
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  30271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  36919
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  39524
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  39273
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  37410
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  39280
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  39294
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  39299
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 48
  מס׳ תחנה
  35235
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חת''ם סופר/נתיב רבבות אפרים

עמנואל

ביום

23/06/2024