תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

150

אשכול שומרון

נתניה

המלכים/הגדוד העברי

עמנואל

'חת''ם סופר ה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  30108
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  39296
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  30851
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  39637
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  39279
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  39275
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  39274
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  30254
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  30283
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  30337
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  37800
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  30617
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  39741
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  30740
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  30769
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  60398
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63174
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63180
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63179
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63588
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  61211
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63185
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  65287
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  65289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63188
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63191
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63436
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  65268
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  63200
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63203
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63201
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63204
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  63206
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  63213
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  63314
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  63305
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  61033
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  63293
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  63292
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  63581
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  61034
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  63288
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  61035
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 45
  מס׳ תחנה
  63287
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 46
  מס׳ תחנה
  61037
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 47
  מס׳ תחנה
  63285
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 48
  מס׳ תחנה
  61038
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 49
  מס׳ תחנה
  63296
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 50
  מס׳ תחנה
  63297
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 51
  מס׳ תחנה
  63301
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

המלכים/הגדוד העברי

נתניה

ביום

04/12/2023