תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

153

אשכול שומרון

פדואל

קופת חולים לאומית/הר המור

פתח תקווה

בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63112
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63113
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63116
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63118
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  39705
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  39751
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  38334
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  38141
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  34063
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

קופת חולים לאומית/הר המור

פדואל

ביום

23/06/2024
לא נמצא מידע על שעות שירות בתאריך הנבחר