תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

386

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

תל אביב יפו

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63253
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63240
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63235
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  39751
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  27084
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  20165
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  27059
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  21730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  21500
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  21470
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  21654
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  26241
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  21705
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  21472
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  21675
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  20726
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  20753
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  23013
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

23/06/2024