תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

102

פרוזדור ירושלים

בית דגן

חניון שפירים/איסוף

ירושלים

מסוף הר הצופים/מרטין בובר
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  36633
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  35078
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  35079
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  34001
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  34002
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  60001
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  61430
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  3035
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  3358
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  9999
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  1435
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  1444
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  1445
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  1371
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  1368
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  1367
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  1370
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חניון שפירים/איסוף

בית דגן

ביום

25/02/2024