תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

134

אשכול שומרון

כפר סבא

בית משפט/טשרניחובסקי

אלפי מנשה

גולן/גן ציבורי
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  37135
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  37017
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  37027
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  39690
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  37032
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  37035
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  39794
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  30005
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  39791
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  37047
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  39717
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  63109
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63445
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63140
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63143
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63148
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63147
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63144
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63141
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63138
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63139
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63152
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63154
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63150
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63146
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63145
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63151
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63153
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63157
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63162
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63177
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63176
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63159
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 34
  מס׳ תחנה
  63161
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 35
  מס׳ תחנה
  63250
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 36
  מס׳ תחנה
  63156
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 37
  מס׳ תחנה
  65248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 38
  מס׳ תחנה
  65247
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בית משפט/טשרניחובסקי

כפר סבא

ביום

14/04/2024