תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

180

פרוזדור ירושלים

ירושלים

היכל המשפט/אבא אבן

בית זית

מזכירות
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1106
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  5200
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  647
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  2894
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  643
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  5844
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  6289
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  2353
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  5914
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  870
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  1207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  5606
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  5597
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

היכל המשפט/אבא אבן

ירושלים

ביום

23/06/2024