תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

284

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

רמת גן

בי''ח שיב''א/שדרות אהרון קציר
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  60396
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63425
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63097
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63267
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63254
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63259
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63263
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  63410
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63098
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63424
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63242
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63401
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63411
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63409
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63221
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63219
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63262
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63412
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63427
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63229
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  34719
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  32571
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  32013
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  32016
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  35397
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  35401
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  32940
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  32941
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  32942
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  32943
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  32567
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  35472
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  36519
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 42
  מס׳ תחנה
  38118
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 43
  מס׳ תחנה
  31901
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 44
  מס׳ תחנה
  31738
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

21/07/2024