תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

292

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

אשדוד

ת. מרכזית אשדוד
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  38505
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  32085
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  35679
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  32002
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  32003
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  32004
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  12005
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  12006
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  12008
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  11269
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  11270
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  13171
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  12299
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  12019
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  19987
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

23/06/2024