תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

293

אשכול שומרון

אריאל

מגרש כדורגל

רמלה

שוק עירוני/שדרות הרצל
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63946
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63273
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  63271
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  63253
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  61374
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  63428
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  63227
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  39662
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  34026
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  34027
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  34028
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  34029
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  34030
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  34031
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  34032
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  34033
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  30908
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  33032
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  34035
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  33212
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 22
  מס׳ תחנה
  34036
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 23
  מס׳ תחנה
  34037
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 24
  מס׳ תחנה
  33170
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 25
  מס׳ תחנה
  34040
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

מגרש כדורגל

אריאל

ביום

21/07/2024