תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

293

אשכול שומרון

רמלה

ת. מרכזית רמלה

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  33484
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  33172
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  35090
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  33169
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  35092
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  33201
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  35094
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  35095
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  33036
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  35096
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  35097
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  35098
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  35099
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  30926
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  30927
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  30923
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  35083
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  33052
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  35103
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  37430
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 21
  מס׳ תחנה
  39709
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  39660
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63111
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63228
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63254
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 29
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 30
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

ת. מרכזית רמלה

רמלה

ביום

01/12/2022