תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

112

פרוזדור ירושלים

בית דגן

חניון שפירים/איסוף

ירושלים

משרד המשפטים/צלאח א דין
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  36633
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  35078
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  34001
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  34002
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  61430
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  3035
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  9808
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  2815
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  256
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  254
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חניון שפירים/איסוף

בית דגן

ביום

23/06/2024