תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

60

אשכול שומרון

אלון מורה

אלון מורה/ישיבה 2

אריאל

אוניברסיטת אריאל/כביש 31
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63378
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63374
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63372
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63370
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63369
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63366
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63364
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63360
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63358
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  65424
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  63361
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63362
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63363
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  61249
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  63356
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63345
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63346
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63343
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63340
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63339
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63429
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  61373
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63414
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  63233
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63238
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  63322
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  63261
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  63442
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  63270
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 31
  מס׳ תחנה
  63272
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 32
  מס׳ תחנה
  63438
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 33
  מס׳ תחנה
  63275
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

אלון מורה/ישיבה 2

אלון מורה

ביום

21/07/2024