תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

25

אשכול שומרון

שקד

בריכה

חריש

קידמה/החלומות
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  60777
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  60482
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  61207
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  60483
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  63611
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63571
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  63492
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  60480
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63620
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  60972
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  43496
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  47138
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  40723
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  43305
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 15
  מס׳ תחנה
  43353
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 16
  מס׳ תחנה
  43897
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 17
  מס׳ תחנה
  40461
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 18
  מס׳ תחנה
  43350
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 19
  מס׳ תחנה
  43487
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 20
  מס׳ תחנה
  43486
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

בריכה

שקד

ביום

23/06/2024