תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

73

אשכול שומרון

קדומים

גני ילדים/היובל

נתניה

ת. מרכזית נתניה/הורדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  63450
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  63332
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  63331
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 4
  מס׳ תחנה
  63329
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 5
  מס׳ תחנה
  61059
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 6
  מס׳ תחנה
  63327
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 7
  מס׳ תחנה
  60974
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 8
  מס׳ תחנה
  63320
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 9
  מס׳ תחנה
  63318
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 10
  מס׳ תחנה
  63323
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 11
  מס׳ תחנה
  60607
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 12
  מס׳ תחנה
  60608
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  63315
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 14
  מס׳ תחנה
  63381
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 15
  מס׳ תחנה
  63380
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 16
  מס׳ תחנה
  65293
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 17
  מס׳ תחנה
  63591
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 18
  מס׳ תחנה
  63222
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 19
  מס׳ תחנה
  63223
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 20
  מס׳ תחנה
  63224
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 21
  מס׳ תחנה
  63215
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 22
  מס׳ תחנה
  63216
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 23
  מס׳ תחנה
  63217
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 24
  מס׳ תחנה
  63218
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 25
  מס׳ תחנה
  61248
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 26
  מס׳ תחנה
  63220
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 27
  מס׳ תחנה
  61309
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 28
  מס׳ תחנה
  61299
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 29
  מס׳ תחנה
  65280
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 30
  מס׳ תחנה
  39742
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 31
  מס׳ תחנה
  30672
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 32
  מס׳ תחנה
  39738
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 33
  מס׳ תחנה
  30590
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 34
  מס׳ תחנה
  39730
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 35
  מס׳ תחנה
  30357
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 36
  מס׳ תחנה
  30324
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 37
  מס׳ תחנה
  30271
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 38
  מס׳ תחנה
  39524
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 39
  מס׳ תחנה
  39247
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 40
  מס׳ תחנה
  39273
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 41
  מס׳ תחנה
  39522
  שם תחנה
  הורדה בלבד