תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

100

פרוזדור ירושלים

בית דגן

חניון שפירים/איסוף

ירושלים

קמפוס ספרא/מסוף כפר ההייטק
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  36633
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  640
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 3
  מס׳ תחנה
  1540
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  3054
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  3103
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  1729
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  1913
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  9918
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  9915
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  4190
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  3609
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  1699
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 13
  מס׳ תחנה
  1302
  שם תחנה
  הורדה בלבד
 • 14
  מס׳ תחנה
  1953
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

חניון שפירים/איסוף

בית דגן

ביום

23/06/2024