תחבורה ציבורית
מוקד תנופה
*8797
מרכז מידע ארצי
*8787

קו מס׳

100

פרוזדור ירושלים

ירושלים

קמפוס ספרא/מסוף כפר ההייטק

בית דגן

חניון שפירים/הורדה
לכיוון ההפוך
מס׳ תחנה
שם תחנה
 • 1
  מס׳ תחנה
  1953
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 2
  מס׳ תחנה
  1954
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 3
  מס׳ תחנה
  6077
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 4
  מס׳ תחנה
  3608
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 5
  מס׳ תחנה
  6133
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 6
  מס׳ תחנה
  1911
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 7
  מס׳ תחנה
  3109
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 8
  מס׳ תחנה
  3111
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 9
  מס׳ תחנה
  3108
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 10
  מס׳ תחנה
  221
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 11
  מס׳ תחנה
  4216
  שם תחנה
  איסוף בלבד
 • 12
  מס׳ תחנה
  638
  שם תחנה
  איסוף והורדה
 • 13
  מס׳ תחנה
  36636
  שם תחנה
  הורדה בלבד

יציאה מתחנת

קמפוס ספרא/מסוף כפר ההייטק

ירושלים

ביום

21/07/2024